Siirry sisältöön

Ratkaisut

SMART-portaali antennikeskuksiin

Smartportaalin avulla voidaan ohjata antennikeskuksia ja IPTV-suoratoistimia sekä encodereita. Voit tehdä porttaalin avulla kaikki asetukset keskuslaitteille, esim. määrittää ja lajitella tulo- ja lähtökanavat. Jos satelliittikanavalähettesiin tulee muutoksia, syötä päivitetyt parametrit portaalin avulla keskuslaitteeseen käymättä kohteessa. Portaalin avulla voidaan kopioida laitteen asetukset ja tallentaa ne toiseen samantyyppiseen laitteeseen. Sen avulla voidaan suorittaa ohjelmistopäivityksiä. Sekä tallentaa PC:lle keskuksen asetukset, sekä tulostaa asetukset ja kanavatiedot paperille tai pdf-tiedostoksi.  Voit myöntää laitteen hankkijalle pääsyn asetuksiin, mutta säilyttää silti itse täyden laitteen hallinnan. Portaaliin kautta luettavat järjestelmätapahtumat tallennetaan lokitiedostoon. Kriittisten tapahtumien sattuessa laite voidaan ohjelmoida lähettämään ilmoituksen käyttäjälle sähköpostilla.

Edellytykset

Kaikki SKM-, MK- ja HKM-sarjojen laitteet voidaan integroida SMART Portaaliin. Laitteet on kytkettävä tällöin internetiin. LAN Ethernet-yhteys kytketään paikalliseen verkkoon mistä on pääsy internettiin. Reitittimen erityisiä asetuksia tai lisäohjelmistoja ei tarvita paikan päällä. SMARTPortalin käyttöoikeus on esittelyvaiheessa maksuton.

Edut

  • Kaikkien antennikeskuslaitteiden etähuolto, konfigurointi ja ohjelmistojen ylläpito yhden pääsyn kautta
  • Käyttäjälupien hallinta ja pääsyjen kirjaaminen
  • Kytkentä paikallisverkkon kautta internettiin ilman erityisiä reitittimen asetuksia ja palomuurin avaamista.
  • Ilmoitus tärkeistä järjestelmätapahtumista
  • AXING-tukipalvelun valinta

Muokkaa NITiä tai suodata PIDejä sigaalista

Saatavilla on kolme eri ohjelmistolaajennusta uuden keskussukupolvemme ominaisuuksien lisäämiseksi (sarjat MK-XX0X ja RFQ/O-XXX): MKS 1-00 -laajennuksella sadaan käsin muokattavan NIT-taulukon, MKS 1-01 mahdollistaa PID kohtaisen suodatuksen. MK-80X laitteissa laajennus MKS 8-16 lisää lähtökanava modulaatorien lukumäärän kaksinkertaiseksi, jolloin lähdön ohjelmamäärän määrän voidaan kaksinkertaistettua. RF-Tuotteen huoltopalvelu voi asentaa kaikki laajennukset asiakkaan pyynnöstä etäyhteydellä jo kytkettyyn laitteeseen . Laajennusosat yksityiskohtaisesti seuraavasti:

NIT – Verkkotietotaulukko

MKS 1-00 -laajennuksen avulla NIT (Network Information Table) voidaan lukea laitteista, muokata ja ladata takaisin laitteisiin. NIT-taulukkossa lähettää TV:lle tiedot joilla nopeutetaan vastaanottimien kanavien etsintään. NIT sisältää mm. ONID – alkuperäinen verkkotunnus ja TSID – lähettävän nipun tunnus, nämä voidaan molemmat määrittää erikseen. Lisäksi muita lähetysparametrejä voidaan lisätä ja muuttaa manuaalisesti muista RF-Tuote -keskuslaitteiden sekä myös muiden valmistajien keskuksien lähettämistä kanavista. Tämä helpottaa vastaanottimien kanavien etsintää ja kanavahallintaa. Kanavanhakumenettely on nopeampaa ja luotettavampaa.

NIT muokkaus

LCN (looginen kanavien numerointi = muistipaikka) tieto sijaitsee myös NIT: ssä, mikä mahdollistaa kanavamuistipaikkan osoittamisen TV / radio-ohjelmille. LCN: ää tukevat vastaanottimet lajittelevat ohjelmat automaattisesti annetun LCN arvon mukaisesti muistipaikkajärjestykseen kanavien haun jälkeen. MKS 1-00: n kanssa tämä muistipaikka ohjaus on mahdollista jopa kun käytetään useita antennikeskuslaitteita yhdessä , jopa eri merkkisten keskuksien kanssa. Tällöin kaapeliverkon käyttäjä löytää ohjelman aina samasta ohjelmamuistipaikasta.

 

PID-Pakettitunniste

Jokaisessa kanavanipussa on jokainen digitaalinen signaali merkitty erikseen , ns. osoitteistettu erikseen niin kutsutulla PIDillä. Tälläisiä osoistettuja signaaleja ovat esim. video, audio tai jokin dataa sisältävä tietue esim. EPG tai TekstiTV. Jotkin kanavat saattavat sisältää esimerkiksi useita audio kieliä joista voidaan haluta suodattaa pois joitakin. Syynä tähän suodattamisen tarpeeseen voi olla esimerkiksi data määrän pienentäminen turhien ominaisuuksien poistamisella kuten ylimääräisten kielien poistaminen vastaanotettaessa monikielisiä lähetyksiä satelliittikanavilta ja moduloitaessa ne pienempi kapasiteettiseen DVB-T lähetteeseen. PID suodaus mahdollistaa tämän tiettyjen ylimääräisten datojen poistamisen signaalista.

PID suodatus

Jos kaikkia kanavan sisältämiä ominaisuuksi ei tarvita lähtöön , PID-suodatus MKS 1-01 mahdollistaa niiden ylimääräisten poiston. Kaikki tulevat PID: t luetellaan näytöllä,  josta tarvittavat kanavan ominaisuudet voidaan sitten valita erikseen. Voit esimerkiksi poistaa vieraskielisen äänikanavan tai AC-3 suround  äänen PID-numerot . Teksti-TV voidaan esimerkiksi sulkea pois käytöstä vankiloissa.       Jos PID-tunnisteen valinta merkkitä poistetaan, ominaisuus merkitään poistetuksi eikä tätä tiettyä signaalia enää välitetä lähtöön. Tämä vähentää lähtönipun  kokonaisdatanopeutta, jolloin datanippu mahtuu pienempään kaistanleveyteen. Tämä ominaisuus on tärkeä muunnettaessa DVB-S: stä DVB-T: ksi, koska DVB-T-kanavalla on huomattavasti pienempi datakapasiteetti. Datanopeutta voidaan “pienentää” suodattamalla.Tämä lisäksi MKS 1-01 lisenssipaketti sisältää SID (Service ID):n uudelleen numeroinnin mahdollisuuden.

Edut

  • Luomalla yhteinen NIT, nopeutat ja yksinkertaistat vastaanottimien ohjelmahakua
  • Usean keskuslaitteen käytön yhteydessä mahdollistaa toimivan muistipaikkatiedoston LCN:n toimittamisen vastaanottimille.
  • PID-suodatus mahdollistaa käyttäjän yksilölliset signaalin  muokkaamis vaatimukset (esim. Teksti-tv: n pois sulkeminen)

Hybrid IPTV-ratkaisu

Lähes kaikissa rakennuksissa on olemassa koaksiaalikaapeliverkkot. Jos rakennus modernisoidaan mahdolistamaan kaksisuuntaisen vuorovaikutteisen TV:n välityksen , TV-signaalit ja interaktiiviset toiminnot jaetaan normaalisti Ethernet-ratkaisulla. AXING:n ns. Hybrid IPTV-ratkaisun avulla Live TV mahdollistetaan perinteisellä tavalla eli koaksiaalikaapelin kautta ja kaikki vuorovaikutteiset toiminnot jaetaan olemassa olevan (hotelli) Internet-järjestelmän kautta. IP-verkko voi olla Ethernet- tai WiFi-verkko.

Hybridiratkaisu soveltuu hienosti pääasiassa nykyisten koaksiaalisten TV-verkkojen päivittämiseen interaktiiviseksi TV-järjestelmäksi (esim. Hotelleissa). Tämän ratkaisun suurin etu on, että ei tarvitse rakentaa uutta suurta kaistanleveyttä mahdollistavaa Ethernet-infrastruktuuria vaan että nykyinen WIFI riittää interaktiivisten palvelujen jakamiseen. Ainoa vaatimus on käytetään AXINGin hyväksyttyjä hotelliTV:tä niiden omalla WIFI-yhteydellä. Tietenkin hybridiratkaisu voidaan laajentaa Full IPTV -ratkaisuksi milloin tahansa.

Lisätietoja

Hybrid Solution